TÀI LIỆU KTTV

Xây dựng chương trình dự báo xâm nhập mặn cho khu vực đồng bằng sông Hồng- Thái Bình, 2010, Đoàn Thanh Hằng

Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2011

Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học phòng chống hạn hán phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở các tỉnh phía Bắc, 2011, TS. Lê Trung Tuân

Phân tích đánh giá tác động của hiện tượng ELNINO đến thiếu hụt lượng mưa gây cạn kiệt mực nước, lưu lượng và đề xuất cơ chế tích nước sớm của các hồ chứa nhằm bổ sung nguồn nước trong trường hợp thiếu nước cho khu vực hạ lưu sông Hồng, 2011, PGS.TS. Lã Văn Chú

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, 2011, TS. Bảo Thạnh

Nghiên cứu, đề xuất phương pháp và áp dụng thử nghiệm tính toán lượng ước ảo, buôn bán nước ảo của Việt Nam, 2011, ThS. Lương Hữu Dũng

Xây dựng công nghệ tính toán dự báo lũ lớn hệ thống sông Hồng- Thái Bình, 2011, PGS.TS. Trần Thục

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS phục vụ giám sát trạng thái sinh trưởng và phát triển  dự báo năng suất lúa ở Đồng Bằng Sông Hồng, 2011, TS. Dương Văn Khảm

Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam, 2011, PGS.TS. Trần Thanh Xuân, PGS.TS. Trần Thục, TS. Hoàng Minh Tuyển

Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2012

Trang        6   7   8   9   10