TÀI LIỆU KTTV

Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2009

Nghiên cứu xây dựng bản đồ sương muối phục vụ phát triển cao su và cà phê ở một số tỉnh vùng núi phía Bắc bằng công nghệ GIS và viễn thám, 2009, TS. Dương Văn Khảm

Xây dựng cơ sở dữ liệu và đánh giá tài nguyên khí hậu phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Điện Biên, 2009, TSKH. Nguyễn Duy Chinh

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán, dự báo ô nhiễm và xác định nguồn gây ô nhiễm cho hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai, 2009, TS. Trần Hồng Thái

Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2010

Nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý và sa mạc hóa để xây dựng hệ thống quản lý, đề xuất các giải pháp chiến lược và tổng thể giảm thiểu tác hại, nghiên cứu điển hình cho vùng đồng bằng sông Hồng và Nam Trung Bộ, 2010, TS. Nguyễn Lập Dân

Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và đề xuất các giải pháp chiến lược phòng tránh, giảm nhẹ và thích nghi, phục vụ phát triển bền vững kinh tế- xã hội ở Việt Nam, 2010, TS. Nguyễn Văn Thắng

Phân vùng khí hậu tỉnh Tuyên Quang, 2010

Điều tra, khảo sát, phân vùng và cảnh báo khả năng xuất hiện lũ quét ở miền núi Việt Nam, 2010, PGS.TS. Lã Thanh Hà

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quản lý và khôi phục môi trường sau thiên tai - nghiên cứu điển hình tại một địa phương, 2010, ThS. Ngô Thị Vân Anh

Trang  1   2   3   4   5