TÀI LIỆU KTTV

Nghiên cứu quy luật diễn biến của thiên tai khí hậu và các giải pháp ứng phó trong nuôi trồng thủy sản ở khu vực duyên hải Miền Trung, 2007, TS. Nguyễn Văn Liêm

Kiểm kê, đánh giá tài nguyên khí hậu nông nghiệp Việt Nam, 2007, PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2008

Đánh giá đặc điểm tài nguyên nước mặt của hệ thống sông chính trên địa bàn tỉnh Nam Định, 2008, TS. Lã Thanh Hà

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Hương và chính sách thích nghi ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, 2008, TS. Hoàng Minh Tuyển

Xây dựng bản đồ hạn hán và mức độ thiếu nước sinh hoạt ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, 2008, PGS.TS. Trần Thục

Ứng dụng thông tin ảnh mây vệ tinh xác định vị trí và cường độ bão phục vụ dự báo bão, dự báo mưa, 2008, TS.Nguyễn Văn Thắng

Nghiên cứu áp dụng công nghệ viễn thám (RS) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong khí tượng thủy văn, 2008, TS. Dương Văn Khảm

Đánh giá hiệu quả và kiến nghị giải pháp bảo  vệ nguồn nước hệ thống thủy lợi Ba Lai tỉnh Bến Tre, 2008, Trần Quang Minh

Nghiên cứu dự báo năng suất ngô, đậu tương, lạc và xây dựng quy trình giám sát khí tượng nông nghiệp cho 4 cây trồng chính (lúa, ngô, lạc, đậu tương) bằng thông tin mặt đất ở Việt Nam, 2008,  TS. Nguyễn Thị Hà

Trang  1   2   3   4   5