TÀI LIỆU KTTV

Nghiên cứu tác động của môi trường nước các hồ chứa vùng Đông Nam Bộ, 2006, TS. Bùi Đức Tuấn

Kiểm kê, đánh giá tài nguyên khí hậu Việt Nam, 2006, TSKH. Nguyễn Duy Chinh

Điều tra khảo sát và đánh giá điều kiện khí hậu nông nghiệp phục vụ khu tái định cư của dự án thủy điện Sơn La tại 2 vùng Si Pa Phìn và Mường Nhé tỉnh Điện Biên, 2006, TS. Nguyễn Văn Liêm

Đánh giá vai trò của hệ thống hồ chứa bậc thang trên sông Đà trong việc phòng lũ hạ du, 2006, TS. Hoàng Minh Tuyển

Nghiên cứu ảnh hưởng của lắng đọng axit lên ra cải và tôm sú khu vực Nam Bộ, 2006, ThS. Nguyễn Thị Kim Lan

Xây dựng công nghệ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt hệ thống sông Vệ- Trà Khúc, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ, 2006. PGS. TS. Cao Đăng Dư

Nghiên cứu và xây dựng mạng đo và truyền số liệu mưa thời gian thực tại lưu vực sông Ngàn Phố- Ngàn Sâu, 2006, Đào Hồng Châu

Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2007

Nghiên cứu và xây dựng công nghệ dự báo và cảnh báo sớm hạn hán ở Việt Nam, 2007, TS. Nguyễn Văn Thắng

Nghiên cứu ứng dụng mô hình hai chiều đứng CE- QUAL-W2 mô phỏng và tính toán chất lượng nước hồ Hòa Bình, 2007, TS. Nguyễn Kiên Dũng

Trang  1   2   3   4   5