CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 01 năm 2020 (08-04-2020)

  ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯNG ĐI VỚI SN XUẤNÔNNGHIỆPTRONG THÁNI/2020

Điều kiện khí tưng nông nghip tháng I/2020 hầu hết các tnh trong cnước không thc s thun li cho sn xuất nông nghip. Nn nhit trung bình tháng ca các khu vực đu cao hơn TBNN nhưng các đợt không khí lnh vào đu và gia tháng cùng với s gi nng gim, thấp hơn rt nhiều giá trị TBNN gây nh ng đến việc thu hoch các cây trồng vụ đông, giải phóng đất cho sn xuất lúa đông xuân. khu vc phía Bắc, các đt mưa phùn, mưa nh vào cuối tháng I, đu tháng II đã phn nào giảm bớt nh trng thiếu ớc cho sn xut nông nghip các tỉnh phía Bắc trong nhiu tháng qua. Nhiu khu vc các tnh ng Tây Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung B, Nam Bộ cả tháng kng mưa hoặc lưng mưa dưi 10mm kèm theo đó là lưng bc hơi cao gây thiếu nước cho việc xung giống lúa đông xuân.

Hoạt động trng trt trong tháng tp trung ch yếu vào thu hoch cây vđông miền Bắc; gieo cấy, chăm c lúa và gieo trng cây hoa màu v đông xuân trên  cả  nưc.  Tính  đến  thi  điểm  cuối  tháng,  cả  nước  gieo  cấy  đưc  1.955,4 nghìn  ha  lúa  đông  xuân,  bng  99,5%  cùng  k năm  trước,  trong  đó  các  địa phương phía Bắc đt 114,8 nghìn ha, bng 104,7% do thời tiết đu vụ thun li cho khâu làm đất và gieo trồng; các đa phương phía Nam đạt 1.840,6 nghìn ha, bng 99,2%, riêng vùng Đồng bng sông Cu Long đt 1.514,3 ngn ha, xp xcùng k năm trước.


Thiên tai xảy ra trong tháng chyếu là xâm nhập mặn tại tỉnh T Vinh làm 112,9  ha  a  b hư  hng;  st  l đt  ti  các  tỉnh  Tin  Giang,  Hậu  Giang,  Sóc Tng và Mau làm 3 ngôi nhà b sập đ và 1 ngôi nhà hư hi, thiệt hại ước tính hơn 20 t đng.

1. Đi vi cây lúa

Các tỉnh min Bc:   Hoạt động trng tâm trong tháng là tp trung chăm c, thu hoch cây trng v đông; chuẩn b giống, phân n, ớc tưới phc vgieo trng v đông xuân. Hiện nay Miền Bắc đang là gia mùa đông, thời tiết đu và gia tháng b nh hưng ca kng khí lnh, cui tháng tri nng m, nn nhit cao hơn TBNN. Do tình trng ít mưa kéo dài, nhiu khu vc đ ẩm kng khí tuyệt đối xuống dưới 30%, lưng bốc hơi cao làm cạn kit các ngun nước đã nh hưng đến tiến đ làm đt, gieo cy lúa đông xuân, din ch mạ đã gieo sinh trưng chm. Tuy nhiên, công tác thy li đã chun bị tt kế hoch và đã bt đu trin khai lấy nước đ i phc v làm đất gieo cấy a đông xuân. Công tác  chun b đất đang được các đa phương tiến hành khn trương. Các khâu khác như làm mạ, chống rét cho mạ, chun b đầy đ vt tư, phân bón đều được các đa phương quan tâm. Mt s đa phương tranh th nguồn nuớc, thi tiết thun li đã trin khai gieo cấy t lúa xuân sm, đy nhanh tiến đ gieo cấy a và gieo trng các cây màu v dông xuân. Do thời tiết thuận lợi khi lấy nước đ i, mt s ngày nng ấm nên bà con nông dân ch đng làm đất và gieo cấy a. Tính đến cui tháng, các tỉnh phía Bắc gieo cấy a đông xuân đạt 114,8 nghìn ha, bng 104,7% do thi tiết đu v thuận lợi cho khâu làm đất và gieo trồng.

Các tnh miền Nam:  Tình trng khô hạn nhiu khu vc tiếp tục kéo dài, phần lớn các khu vc t Nam Trung B, Tây Nguyên kéo dài đến Tây Nam Bộ cả tháng không mưa hoặc lưng mưa không đáng kể, đã gây những trở ngại ln cho sn xut lúa v đông xuân.

Hiện  nay,  nhiu  đa  phương   vùng  đồng  bng  Nam  Bộ  đã  dt  điểm xuống giống lúa đông xuân. Đến cuối tháng I, din tích xung giống lúa đông xuân các tnh phía nam đạt đt 1.840,6 nghìn ha, bng 99,2%, riêng vùng Đng bng sông Cu Long đạt 1.514,3 nghìn ha, xấp x cùng k năm trưc. Hin nay, a Đông xuân các vùng ch yếu trong giai đoạn đ nhánh đến làm đòng, nhiu din ch lúa đông xuân đã bt đầu thu hoch.

2. Đi vi các loi rau màu và cây công nghiệp

Cùng với việc gieo cấy a đông xuân, đến cui tháng Một, các đa phương trên  c nước  gieo  trng  đưc  152,8  nghìn  ha  ngô,  bng  93,7%  cùng  k năm trưc;  36,6  nghìn  ha  khoai  lang,  bng  89,5%;  5,9  nghìn  ha  đu  tương,  bng 83,1%; 32,6 nghìn ha lạc, bng 103,2%; 343,2 nghìn ha rau, đu, bằng 99,3%.. Diện tích gieo trng mt s loi cây trng v đông ch yếu như ngô, khoai lang, đu tương giảm do chi phí sn xuất cao, hiu qu kinh tế thp nên kng hp dn con nông dân đu sn xut, nhiu din tích đt để trng

Trong tháng các đa phương miền Bắc đang c gng khc phc tình trng hn và thiếu nước, tp trung lấy nước đ i, làm đất chun b cho sn xuất vđông xuân, mt s đa phương đã bắt đu cấy t lúa xuân sm; tiếp thc thu hoạch cây trng v đông năm 2019/2020. Các tnh phía Nam tiếp tc thu hoạch a mùa và xuống ging đi t lúa đông xuân, gieo trng và chăm c các cây rau màu cây ng nghip.

Chè  ln  nảy chi   Mc  Châu,  sinh  trưng  kém trên  nn  đt  m trung bình. Chè ln ở Phú H và Ba Vì ngừng sinh trưng, đất ẩm m trung bình.

 Trung  b lạc  đang  trong  giai  đon  mc  mm,  nh  trng  sinh  trưng trung bình

Tây Nguyên và Xuân Lộc phê đang n hoa, đất ẩm trung bình; sinh trưng tt Tây Nguyên, trạng thái sinh trưng trung bình Xuân Lc

Bng 1. S liệu khí tượng nông nghip tun 3 tháng I/2020

c vùng sinh thái nông nghiệp

Trạm

Các giai đoạn phát triển ca cây trng

Trng thái sinh trưng ca cây trng

Độ m đất

Tác đng ca thiên tai, sâu bnh

Tây Bắc, Vit Bc

Mộc Châu

Chè ln ny chi

kém

TB

 

Điện Biên

Lúa đông xuân lá th 3

Kém

3cm

 

Văn Chn

Lúa đông xuân cy, lá th 3

TB

3cm

 

Tuyên Quang

Lúa đông xuân mc mm

TB

Quám

 

Đông Bc

Uông Bí

Lúa đông xuân bén r hi xanh

Khá

3cm

 

Lng Sơn

Chuyn v

 

 

 

Bc Giang

Chuyn v

 

 

 

Trung du Bc B

Phú Hộ

Chè ln

Ngng sinh trưởng

ẩm

 

Ba

Chè ln

TB

 

Đồng bng ng Hồng

Đông

Lúa đông xuân mọc mm

TB

TB

 

Hoài Đức

Cam ra lá mới

Kém

TB

 

Hi Dương

Lúa đông xuân lá thứ 5

Khá

3cm

 

Hưng Yên

Chuyn vụ

 

 

 

Nam Định

Lúa đông xuân lá thứ 3

TB

Quám

 

Ninh Bình

Chuyn vụ

 

 

 

Thái Bình

Chuyn vụ

 

 

 

Bc Trung B

Yên Định

Lc gieo đến mc mần

TB

TB

 

Đu tương mọc mầm

Tb

TB

 

Thanh Hoá

Lúa đông xuân lá thứ 5

TB

Quám

 

Qunh Lưu

Lúa đông xuân cy

TB

3cm

 

Đô Lương

Lúa đông xuân lá thứ 3

TB

ẩm

 

Nam Trung B

Tuy Hoà

Lúa đông xuân lá thứ 5

Khá

4cm

 

An Nhơn

Lúa đông xuân đ nhánh

Khá

4cm

 

Tây Nguyên

Eakmat

Cà phê n hoa

Tốt

TB

 

Nam B

Xuân Lộc

Cà phê n hoa

TB

TB

 

Trà Nóc

Lúa đông xuân mọc dóng

Khá

TB

 

M Tho

Lúa đông xuân để nhánh, cy

TB

3cm

 

Bc Liêu

Chuyn vụ

 

 

 

3. Tình hình sâu bnh

- Ry hi lúa: Din ch nhiễm 15.830 ha. Phân b ch yếu ti các tnh Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bình Thun, Lâm Đồng...

- Bệnh đo ôn

+ Bnh đạo ôn hại lá: Diện tích nhiễm 28.050 ha. Phân b ch yếu tại các tnh đng bng sông Cu Long và các tỉnh Duyên Hải nam Trung bộ.

+  Bnh  đạo  ôn  cổ  bông:  Diện  tích  nhim  2.822  ha.  Tập  trung  các  tỉnh phía Nam.

- Bệnh khô vn: Din ch nhiễm 3.146 ha. Phân b ch yếu tại các tỉnh Gia Lai, Bình Thun, Hậu Giang,nh Long,...

- Bệnh đen lép hạt: Diện tích nhiễm 4.963 ha. Phân b ch yếu tại c tnh pa Nam và các tnh Duyên Hải nam Trung b.

- Bệnh bc lá: Din ch nhiễm 5.284 ha. Phân b các tnh An Giang, Kiên Giang, nh Long, TVinh,…

-  Sâu  cun  lá  nh:  Diện  ch  nhiễm  3.559  ha.  Tập  trung  ti  tnh  KiênGiang, An Giang,nh Long,...

- Sâu đục thân: Din ch nhiễm 321 ha. Phân b tập trung ti các tỉnhBình Thun, Khánh Hòa, Gia Lai, Ninh Thun,

- Chut: Din tích hi 4.741 ha. Phân b các tnh trồng lúa

-  OBV: Din tích hi 2.854 ha (tăng 382 ha so vi ktrước, gim 2.698 ha so vi CKNT). Phân b các tỉnh trồng lúa.

 

 
Chi tiết tại đây:drive.google.com/file/d/1tBs-KcgRJcEUTp0deJ0VpAStgfpB0EsQ/view