CHI TIẾT THÔNG TIN

Thống kê các đợt lũ lớn trên các sông Việt Nam năm 2019 (20-12-2019)

 

TT

Thời gian xảy ra lũ

Nguyên nhân gây lũ

Lưu vực sông

Mực nước đỉnh lũ

 (so với cấp báo động)

 

1

23-24/6

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m

Nậm Bum

Nà Hừ:  340,48m (07h20/24/6), > lũ lịch sử 2cm (đỉnh lũ lịch sử trước đó: 340,46m ngày 15/8/1979)

 

2

03-05/8

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3

Đà

Hồ Hòa Bình: 7730m3/s (21h/3/8), < BĐ1 270m3/s

 

Thao

Yên Bái: 30,99m (02h/5/8), <BĐ2 0,01m

 

Hoàng Long

Bến Đế: 3,34m (08h/4/8), <BĐ2 0,16m

 

Bôi

Hưng Thi: 13,84m (01h/4/8),>BĐ3 0,84m

 

Bùi

Lâm Sơn: 22,60m (21h/3/8),>BĐ2 0,60m

 

Lục Nam

Lục Nam: 4,69m (21h/3/8), >BĐ 1: 0,39m

 

3

30-31/8

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4

Thao

Yên Bái: 31,36m (23h/31/8), >BĐ2 0,36m

 

Kỳ Cùng

Lạng Sơn: 253,72m (22h/3/8), >BDD1: 1,72m

 

 

1

16-24/7

Hoàn lưu bão số 3 kết hợp với Dải hội tụ nhiệt đới; Tây Nguyên mưa do gió mùa Tây Nam

Thanh Hóa đến Quảng Trị và Kon Tum

Đỉnh lũ trên sông Bưởi (Thanh Hóa) tại Kim Tân 12,10m (24h/22/7, trên mức BĐ3 0,1m), sông Mã tại Cẩm Thủy 19,83m (01h/22/7, trên mức BĐ2 0,83m); các sông ở Nghệ An, thượng nguồn các sông ở Hà Tĩnh, sông Kiến Giang (Quảng Bình) ở mức BĐ1-BĐ2.

 

2

16-18/8

Hoàn lưu bão số 04

Thanh Hóa và Nghệ An

Đỉnh lũ trên sông Mã tại Cẩm Thủy 21,02m (02h/18/8, trên mức BĐ3 0,82m); sông Cả tại Mường Xén 143,33m (15h/17/8, dưới mực nước lịch sử 2,16m); tại Thạch Giám 70,5m (20h/17/8, trên mực nước lịch sử 1,6m)

 

3

28/8-01/9

Rãnh áp thấp qua Bắc Bộ với vùng xoáy thấp phát triển từ tầng thấp đến mực 5000m

Thanh Hóa và Nghệ An

Đỉnh lũ trên sông Bưởi, thượng và trung lưu sông Mã trên mức BĐ3, hạ lưu sông Mã ở mức BĐ2. Đặc biệt, đỉnh lũ trên sông Mã tại Hồi Xuân 66,05m (24h/30/8), trên mức BĐ3 1,05m, tương đương lũ lịch sử năm 2007; tại Cẩm Thủy 22,20m(16h/31/8), cao hơn 0,33m so với lũ lịch sử năm 2007. Trên sông Cả tại Thạch Giám 71,82m (13h/31/8, trên mực nước lịch sử 2,92m)

 

4

17-19/11

Hoàn lưu ATNĐ suy yếu từ bão số 8

Phú Yên đến Bình Thuận

Đỉnh lũ trên phần lớn các sông ở mức BĐ1-BĐ2, riêng sông Cái Ninh Hòa tại Ninh Hòa 5,44m (20h/18/11), dưới BĐ3 0,06m; sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng 9,58m (19h/18/11), trên BĐ2 0,08m.

 

5

23-26/11

Hoàn lưu bão số 9 kết hợp với KKL

Quảng Ngãi đến Bình Thuận, Đăk Lăk

Đỉnh lũ trên sông Vệ (Quảng Ngãi), sông Kỳ Lộ (Phú Yên), Khánh Hòa, Bình Thuận phổ biến ở mức BĐ1-BĐ2. Riêng sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng 9,84m(20h/25/11), trên BĐ2 0,34m; sông Cái Phan Rang tại Phan Rang 4,75m (21h/25/11), trên BĐ3 0,25m; sông Lũy tại Sông Lũy 28,40m (04h/26/11), trên BĐ3 0,40m.

 

6

08-10/12

KKL kết hợp nhiễu động gió Đông

Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Bình Định

Đỉnh lũ trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ 4,92m (17h/09/12, trên BĐ3 0,42m), trên sông Kôn tại Thạch Hòa 8,25m(21h/09/12, trên BĐ3 0,25m); các sông ở Bắc Bình Định trên BĐ2 từ 0,2-0,5m.