CHI TIẾT THÔNG TIN

Thống kê các đợt nắng nóng trên diện rộng trong năm 2019 (20-12-2019)

 

TT

Ngày/tháng

Phạm vi ảnh hưởng

Nhiệt độ cao nhất ở một số nơi

1

17-19/3

Miền Đông Nam Bộ

Biên Hòa (Đồng Nai) 37,6oC, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 37,3oC, Phước Long (Bình Phước) 37,2oC

2

01-02/4

Miền Đông Nam Bộ

Biên Hòa (Đồng Nai) 37,0oC, Tà Lài (Đồng Nai) 36,5oC, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 36,3oC

3

06-15/4

Nam Bộ

Biên Hòa (Đồng Nai) 37,5oC, Long Khánh (Đồng Nai) 37,5oC, Đồng Phú (Bình Phước) 37,0oC, Châu Đốc (An Giang) 36,6oC,...

4

08-11/4

Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Bắc Bắc Bộ

Tương Dương (Nghệ An) 41,7oC, Quỳ Hợp (Nghệ An) 38,6oC, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 40,0oC,...

5

13/4-08/5

Nam Bộ

Biên Hòa (Đồng Nai) 38,0oC, Long Khánh (Đồng Nai) 37,6oC, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 38,3oC, Phước Long (Bình Phước) 37,6oC, Tây Ninh 37,7oC, Vĩnh Long 37,6oC, Nhà Bè (Tp. Hồ Chí Minh) 37,7oC

6

18-26/4

Bắc Bộ và Trung Bộ

Mường La (Sơn La) 42,2oC, Tương Dương (Nghệ An) 42,4oC, Tây Hiếu (Nghệ An) 42,2oC, Con Cuông (Nghệ An) 42,0oC, Hương Khê (Hà Tĩnh) 43,4oC, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 43,0oC

7

05-08/5

Các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Thuận

Tuyên Hóa (Quảng Bình) 40,5oC, Quảng Ngãi 40,3oC, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 40,7oC, Sơn Hòa (Phú Yên) 40,1oC,...

8

15-21/5

Bắc Bộ và Trung Bộ

Mường La (Sơn La) 42,3oC, Mường Tè (Lai Châu) 41,4oC, Láng (Hà Nội) 41,3oC, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 41,7oC, Con Cuông (Nghệ An) 42,8oC, Đô Lương (Nghệ An) 41,6oC,...

9

25-28/5

Bắc Bộ và Trung Bộ

Mường La (Sơn La) 39,8oC, Mường Tè (Lai Châu) 38,8oC, Mường Lay (Điện Biên) 39,1oC, Con Cuông (Nghệ An) 39,3oC, Tương Dương (Nghệ An) 39,2oC,…

10

04-30/6

Trung Bộ và Bắc Bộ

(khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt)

Con Cuông (Nghệ An) 43,3oC, Quỳ Hợp (Nghệ An) 43,0oC, Tương Dương (Nghệ An) 42,8oC, Hương Khê (Hà Tĩnh) 42,1oC,...

11

05-29/7

Trung Bộ và Bắc Bộ

Quỳ Hợp (Nghệ An) 41,0oC, Con Cuông (Nghệ An) 41,2oC, Tam Kỳ (Quảng Nam) 40,8oC, Đô Lương (Nghệ An) 40,7oC,...

12

07-19/8

Trung Bộ và Bắc Bộ

Kim Bôi (Hòa Bình), Chợ Rã (Bắc Cạn), Tương Dương (Nghệ An), Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 39,0oC; Láng (Hà Nội) 39,4oC; Quảng Ngãi 39,1oC,... 

13

 

06-11/9

Đồng bằng trung du Bắc Bộ và Trung Bộ

Con Cuông (Nghệ An) 38,9oC, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37,8oC, Đô Lương (Nghệ An) 37,7oC,...