CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 9 năm 2018 (12-11-2018)

 S liệu khí tượng nông nghip tun 3 tháng IX/2018

 

 

Số

TT

Các vùng sinh thái nông nghip

 

 

Trạm

 

Các giai đoạn phát triển

của cây trồng

 

Trạng  thái sinh trưởng của cây trồng

 

Độ ẩm đất

 

Tác động của thiên tai, sâu bệnh

 

1

 

 

 

Tây Bắc, Việt Bc

 

Mộc Châu

 

Chè lớn lá thật 1

 

K

 

TB

 

 

2

 

Văn Chấn

 

Chuyển v

 

 

 

 

3

 

Điện Biên

 

Lúa mùa chín hoàn toàn

 

TB

 

TB

 

 

4

 

Tuyên Quang

 

Lúa xuân hè chắc xanh

 

TB

 

ẩm

 

 

5

 

 

 

Đông Bắc

 

Lạng Sơn

 

Lúa mùa

 

TB

 

3cm

 

 

6

 

Bắc Giang

 

Lúa mùa chín hoàn toàn

 

K

 

3cm

 

 

7

 

Uông Bí

Lúa mùa ngm sa - chắc

xanh

 

K

 

3 cm

 

8

 

Trung du

Bắc B

Phú H

Chè lớn p i

TB

ẩm

 

9

Ba Vì

Chè lớn ny chồi

TB

TB

 

10

 

 

 

Đồng bằng sông Hồng

Hà Đông

Lúa mùa chín hoàn toàn

TB

3 cm

 

 

 

11

 

 

Hoài Đức

Lúa mùa chín hoàn toàn

K

24cm

 

 

Ngô lá thứ 7

 

K

 

Ẩm

 

 

Đậu tương lá kép thứ 3

 

K

 

Ảm

 

12

Hải ơng

Lúa mùa chắc xanh

K

3 cm

 


13

 

Hưng Yên

Lúa mùa chín hoàn toàn

K

3 cm

 

14

Nam Đnh

Lúa mùa chín hoàn toàn

TB

4 cm

 

15

Ninh Bình

Lúa mùa chắc xanh

TB

3 cm

 

16

Thái nh

Lúa mùa ngm sa

K

3 cm

 

 

17

 

 

 

 

Bắc

 

Trung B

 

Yên Đnh

 

Lc hình thành c

 

Đu tương thu hoạch

 

Kém

 

TB

 

 

18

 

Thanh H

 

Thu hoch lúa mùa

 

 

 

 

20

 

Qunh Lưu

 

Chuyển v

 

 

 

 

21

 

Đô Lương

 

Thu hoch lúa mùa

 

 

 

 

22

 

Nam

 

Trung B

 

Tây

Nguyên

 

An Nn

 

Chuyển v

 

 

 

 

23

 

Tuy H

 

Chuyển v

 

 

 

 

24

 

Eakmat

 

Cà phê hình thành qu

 

Tốt

 

Ẩm

 

 

25

 

 

 

 

 

Nam B

 

Xuân Lộc

 

Cà phê qu chín

 

TB

 

Q

ẩm

 

 

26

 

Mỹ Tho

 

Lúa mùa đẻ nhánh

 

TB

 

3 cm

 

 

27

 

Bạc Liêu

 

Lúa hè thu chín HT

 

Lúa mùa lá thứ 3, thứ 5

TB K

 

4 cm

 

3cm

 

 

28

 

Trà Nóc

 

Lúa thu chắc xanh

 

TB

 

3 cm

 

Chi tiết tại:drive.google.com/file/d/1jnIrDHvBoi39xPk361jx7_A9wDxpF5va/view