Thống kê các đợt nắng nóng trên diện rộng trong năm 2019 (tính đến 11/9/2019)

 Thống kê các đợt mưa lớn trên diện rộng trong năm 2019 (tính đến 31/11/2019)

 Thống kê các đợt lũ quét, sạt lở đất khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ năm 2019

 Thống kê các đợt lũ lớn trên các sông Việt Nam năm 2019

 BẢNG THỐNG KÊ BÃO VÀ ATNĐ ĐỔ BỘ VÀO VIỆT NAM TỪ NĂM 1961-2019