TÀI LIỆU KTTV

 Đặc trưng nhiệt độ, lượng mưa tháng 1 năm 2018

Diễn biến Bão và Áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển đông thời kỳ 2005-2016

 Diễn biến của các đợt không khí lạnh năm 2018 ảnh hưởng đến Việt Nam

 Lũ quét, sạt lở đất năm 2018

 Hiện tượng nắng nóng năm 2018

 Hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới năm 2018

 Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 02 năm 2019

 Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 3 năm 2019

 Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 4 năm 2019

Trang        16   17   18   19   20