TÀI LIỆU KTTV

 

BẢNG THỐNG KÊ BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG (TỪ NĂM 1967-2017)

 

STT

Tên bão

/ATNĐ

Đổ bộ (ĐB) hay ảnh hưởng (AH)

Tỉnh đổ bộ/ảnh hưởng
 (theo danh sách)

Vùng đổ bộ

Ngày đổ bộ/ảnh hưởng

Tháng

Năm

Tốc độ gió  lớn nhất trong thời gian bão hoạt động (m/s)

Cấp gió

Khí áp cực tiểu nhỏ nhất  trong thời gian bão hoạt động (mb)

 
 

1

Iris

ĐB

 Cao Bằng

               

2

Patsy

ĐB

Nghệ An

               

3

Carla

AH

Tan trên Vịnh Bắc Bộ

               

4

Freda

ĐB

Khánh Hòa

               

5

ATND

ĐB

Quảng Nam-Quảng Ngãi

               

6

Rose

ĐB

Nam Định

               

7

Wendy

ĐB

Hải Phòng

               

8

Bess

ĐB

Đà nẵng Huế

               

9

Tiester  Hester

ĐB

Bình Thuận

               

10

Manie

ĐB

Ninh Thuận

               

11

Nina

AH

Tan ven biển Cà Mau

               

12

Tess

ĐB

Quảng Trị

               

13

Doris

ĐB

Đồng Hới

               

14

Bão số 2

ĐB

Quảng Ninh

               

15

Joan

 

 đổ bộ Lôi Châu

               

16

Kate

ĐB

 Quảng nam

               

17

Louise

ĐB

Ninh Thuận

               

18

Marge

AH

Tan ven biển  Đà nẵng

               

19

Opal

AH

Tan ngòai khơi Nam Bộ

               

20

Patsy

ĐB

Quảng Trị

               

21

Ruth

AH

 Biển Cà mau

               

22

Bão số 3

ĐB

Hà Tĩnh-Quảng Bình

               

23

Wanda

ĐB

Quảng Ngãi

               

24

Dinah 

AH

Quảng Ninh

               

25

Harriet 

ĐB

Quảng Bình

               

26

Kim 

ĐB

Nghệ An 

               

27

Jean 

ĐB

Thanh Hoá 

               

28

Della 

ĐB

Quảng Bình 

               

29

Elaine 

ĐB

Hà Tĩnh 

               

30

Hetster 

ĐB

Quãng Ngãi 

               

31

Gilda

AH

Quảng Ninh, Lạng Sơn 

               

32

Lucy

AH

Cap Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai

               

33

Mamie

ĐB

Đà Nẵng

               

34

Cora

ĐB

Hải Phòng

               

35

Elsie

ĐB

Quãng Ngãi

               

36

Flossie

ĐB

Bình Định

               

37

Lorna

ĐB

Hà Tĩnh

               

38

Sally

AH

Cà Mau

               

39

Therese

ĐB

Quảng Ngãi

               

40

Anita

ĐB

Hà tĩnh

               

41

Joan

ĐB

Thanh Hoá

               

42

Kate

ĐB

Thái Bình

               

43

Louise

ĐB

Quảng Ninh

               

44

Marge

ĐB

Thanh Hoá

               

45

Opal

ĐB

Quảng Ngãi

               

46

Patsy

ĐB

Huế

               

47

Ruth

ĐB

Quảng Ninh

               

48

SARAH

ĐB

Nha Trang

               

49

thelma

ĐB

Sóc Trăng

               

50

dinan

ĐB

Nam Định

               

51

trix

AH

Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang

               

52

bess

ĐB

Nghệ An

               

53

della

ĐB

Thanh Hóa

               

54

faye

ĐB

Quảng Ngãi

               

55

hester

ĐB

Phú Yên

               

56

judy

ĐB

Khánh Hòa

               

57

kit

AH

Cà Mau

               

58

Bão số 7

ĐB

Quảng Trị-Huế

               

59

alice

ĐB

Thanh Hóa

               

60

helen

ĐB

Bình Định

               

61

ALICE

ĐB

Thanh Hóa

               

62

HELEN

ĐB

Bình Định

               

63

ATNĐ

ĐB

Quảng Trị-Huế

               

64

Bão số 4

ĐB

Nghệ An-Hà Tĩnh

               

65

Bão số 5

ĐB

Quảng Ninh

               

66

VIOLET

AH

Trung Quốc

               

67

IRIS

ĐB

Hải Phòng

               

68

SARAH

ĐB

Hải Phòng

               

69

CARLA

ĐB

Quảng Bình

               

70

DINAH

ĐB

Phú Yên

               

71

Bão số 9

ĐB

Thái Bình_Nam Định

               

72

SHIRLEY

ĐB

Bình Định

               

73

BONNIE

ĐB

Quảng Bình

               

74

ELAINE

AH

Trung Quốc

               

75

KIT

ĐB

Quảng Bình

               

76

LOLA

ĐB

Quảng Ninh

               

77

RITA

ĐB

Nha Trang

               

78

Bão số 10

ĐB

Khánh Hòa-Ninh Thuận

               

79

ATNĐ

ĐB

Huế-Đà Nẵng

               

80

ATNĐ

ĐB

Quảng Ninh

               

81

HORE

ĐB

Quảng Ninh

               

82

NANCY

ĐB

Quảng Bình

               

83

SARAH

ĐB

Khánh Hòa

               

84

ATNĐ

ĐB

Quảng Bình-Quảng Trị

               

85

HERBERT

ĐB

Quảng Ninh

               

86

JOE

ĐB

Quảng Ninh

               

87

RUTH

ĐB

Thanh Hóa

               

88

CA RY

ĐB

Khánh Hòa

               

89

ATNĐ

ĐB

Hà Tĩnh-Quảng Bình

               

90

ATNĐ

ĐB

Quảng Ninh

               

91

Kelly

ĐB

Nghệ An

               

92

Roy

ĐB

Nam Định

               

93

Warren

ĐB

Thái Bình

               

94

Fabian

ĐB

Khánh Hòa

               

95

Hazen

AH

Tan VBB, Quảng Ninh, Hải Phòng

               

96

Lynn

AH

Quảng Ninh

               

97

TD0721 (4, IbTRACKs)

AH

Quảng Ninh, Hải Phòng

               

98

Td

AH

Ven biển Quảng Ninh,
Hải Phòng

               

99

MAURY (8)

AH

Quảng Ninh

               

100

ATNĐ

ĐB

Quảng Ngãi-Bình Định

               

101

Mamie

ĐB

Nha Trang

               

102

WINOMA

ĐB (8)

Quảng Ninh

               

103

Hope

ĐB

Đà Nẵng

               

104

Irving

ĐB

 Quảng Ninh

               

105

Nancy

ĐB

 Nghệ An

               

106

Td (6)

AH (6)

Phú Yên, Khánh Hòa (6,4)

               

107

SARAH

ĐB

Quảng Trị

               

108

VERA

ĐB

Hải Phòng

               

109

GEORGIA

ĐB

Thái Bình, Nam Định

               

110

HERBERT

ĐB

Bình Định

               

111

KIM

ĐB

Phan Thiết Bình Thuận

               

112

LEX

ĐB

Quảng Bình

               

113

TD1001

ĐB

Nghệ An, Hà Tĩnh

               

114

TD

ĐB

Phú Yên, Khánh Hòa

               

115

VERON

ĐB

 Đà Nẵng

               

116

WYNNE

ĐB

Quảng Ninh

               

117

BETTY

AH

Quảng Ninh

               

118

IKE

AH

Quảng Ninh

               

119

LYNN

ĐB

Đà Nẵng

               

120

SUSAN

ĐB

Nha Trang

               

121

Warren

ĐB

Tuy Hòa Bình Định

               

122

ATNĐ

ĐB

Quảng Trị-Huế

               

123

Agnes

ĐB

Bình Định ,

               

124

TD0617 

ĐB

Thanh Hóa

               

125

andy

ĐB

Quảng Bình

               

126

cecil

ĐB

Quảng Trị

               

127

dot

ĐB

Nghệ An

               

128

gordon

ĐB

Khánh Hòa

               

129

NONAME

ĐB

Quảng Ninh

               

130

TD

ĐB

Thái Bình

               

131

TD1

ĐB

Nghệ An

               

132

TD2

ĐB

Quảng Ngãi

               

133

ATNĐ

ĐB

Nghệ An

               

134

TD

ĐB

Bến Tre

               

135

mac

AH

Đà Nẵng

               

136

Khong ten

AH

Lai Châu

               

137

wayne

ĐB

Thái Bình, Nam Định

               

138

dom

ĐB

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

               

139

ellen

ĐB

Quảng Ninh

               

140

georgia

ĐB

Quảng Ngãi

               

141

herbert

ĐB

Bình Định

               

142

Bão số 4

ĐB

Quảng Ninh

               

143

ATNĐ

ĐB

Khánh Hòa_Ninh Thuận

               

144

betty

ĐB

Quảng Bình

               

145

Cary

ĐB

Nghệ An

               

146

maury

ĐB

Phú Yên

               

147

thelma

AH

Ngoài Khơi Phan Thiết

               

148

NONAME

ĐB

Bình Định

               

149

TD

ĐB

Bình Định

               

150

PAT

ĐB

Hải Phòng

               

151

TESS

ĐB

Ninh Thuận

               

152

SKIP(10)

AH(10)

Quảng Nam
Đà Nẵng (10)

               

153

CECIL

ĐB

Quảng Nam
Đà Nẵng (10)

               

154

DOT

ĐB

Thái Bình

               

155

FAYE

ĐB

Quảng Ninh

               

156

IRVING

ĐB

Thanh Hóa

               

157

TD

ĐB

Quảng Ninh

               

158

TD

ĐB

Hà Tĩnh

               

159

TD

ĐB

Quảng Trị

               

160

ANGELA

ĐB

Quảng Bình

               

161

BRIAN

ĐB

Nghệ An

               

162

DAN

ĐB

Hà Tĩnh

               

163

GORDON (10)

AH(10)

Cao bằng, lạng Sơn (10)

               

164

ELSIE

ĐB

Hà Tĩnh

               

165

NATHAN

ĐB

Lạng Sơn

               

166

TD2-atnd02

ĐB

Nghệ An

               

167

BECKY

ĐB

Quảng Bình

               

168

ED

ĐB

Quảng Trị

               

169

IRA

ĐB

Phú Yên

               

170

LOLA

ĐB

Bình Định

               

171

NELL

ĐB

Khánh Hòa

               

172

MIKE

ĐB

Quảng Ninh

               

173

ATNĐ

ĐB

 Khánh Hòa

               

174

Zeke

ĐB

Bắc Ninh, Hà Tây, Hải Dương

               

175

FRED

ĐB

Quảng Bình

               

176

THELMA

AH

Ven biển Khánh Hòa - Thuận Hải

               

177

CHUCK

ĐB

Hải Phòng, Quảng Ninh 

               

178

ELI

ĐB

Quảng Ninh

               

179

GARY

AH (1,3)

Quảng Ninh - Hải Phòng

               

180

TD-atnd01

ĐB

Hà Tĩnh

               

181

ANGELA

ĐB

Phú Yên

               

182

COLLEEN

ĐB

Bình Định, Quảng Ngãi

               

183

KORYN

AH

Bắc Bộ

               

184

LEWIS

ĐB

Nghệ An, Tĩnh Gia

               

185

TASHA

AH

Đông Bắc Bộ