TÀI LIỆU KTTV

Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2002

Tác động của ENSO đến thời tiết, khí hậu, môi trường và kinh tế- xã hội ở Việt Nam, 2002, GS.TSKH. Nguyễn Đức Ngữ

Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2003

Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2004

Nghiên cứu tính toán thủy văn Biển hồ phục vụ sản xuất đời sống Tp. Pleiku, 2004,  ThS. Trương Văn Hiếu và nnk.

Đánh giá cân bằng nước và diễn biến của quan hệ mực nước và lưu lượng nước sông Hồng (đoạn từ Sơn Tây + Hà Nội + Thượng Cát),2004,TS. Hoàng Minh Tuyển

Nghiên cứu thử nghiệm áp dụng mô hình khí tượng động lực quy mô vừa MM5 trong dự báo hạn ngắn ở Việt Nam,2004, TS. Hoàng Đức Cường, TS. Nguyễn Văn Thắng....

Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2005

Ảnh hưởng của không khí lạnh đến cường độ của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, 2005, Đặng Thị Hồng Nga.

Phân tích diễn biến chế độ dòng chảy ở hạ lưu sông Bé sau khi có công trình thủy điện Thác Mơ, 2005, ThS. Nguyễn Thị Phương

Trang  1   2   3   4   5