CHI TIẾT THÔNG TIN

Thống kê các đợt rét đậm, rét hại từ 27/12/2019 đến 15/01/2019) (20-12-2019)

 

TT

Ngày/tháng

Phạm vi ảnh hưởng

Nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi

1

27/12/2018

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (29/12/2018-02/01/2019)

Mẫu Sơn -1,1oC, Trùng Khánh 3,5oC, Lạng Sơn 5,1oC, Tam Đảo 3,0oC, Đồng Văn 1,4oC, Sa Pa 3,0oC, Pha Đin 4,4oC, Mộc Châu 4,6oC, Hà Đông 8,3oC,...

2

08/01/2019

Phía Đông Bắc Bộ (rét đậm ngày 09, 10/01/2019)

Mẫu Sơn 5,0oC, Lạng Sơn 9,2oC, Trùng Khánh 8,4oC, Đồng Văn 7,4oC, SaPa 7,9oC,…

3

15/01/2019

Bắc Bộ (rét đậm ngày 16, 17/01/2019), trừ Lai Châu, Điện Biên

Mẫu Sơn 3,0oC, Trùng Khánh 7,0oC, Lạng Sơn 8,8oC, Tam Đảo 7,2oC, Đồng Văn 6,0oC, Bắc Mê 7,7oC, Sa Pa 6,3oC, Mộc Châu 8,4oC, Pha Đin 8,2oC,...