CHI TIẾT THÔNG TIN

Thống kê các đợt không khí lạnh và gió mùa đông bắc trong năm 2019 (20-12-2019)

 

TT

Thời gian hoạt động, tính chất

Phạm vi ảnh hưởng

Nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi

1

27/12/2018

GMĐB mạnh

Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ (rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ ngày 29/12/2018-02/01/2019) tại Mẫu Sơn có băng giá

Mẫu Sơn -1,1oC, Trùng Khánh 3,5oC, Lạng Sơn 5,1oC, Tam Đảo 3,0oC, Đồng Văn 1,4oC, Sa Pa 3,0oC, Pha Đin 4,4oC, Mộc Châu 4,6oC, Hà Đông 8,3oC,...

2

08/01/2019

KKLTC yếu

Phía Đông Bắc Bộ (rét đậm ngày 09-10/01/2019)

Mẫu Sơn 5,0oC, Lạng Sơn 9,2oC, Trùng Khánh 8,4oC, Đồng Văn 7,4oC, SaPa 7,9oC,…

3

15/01/2019

GMĐB mạnh

Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ (Bắc Bộ rét đậm, rét hại ngày 16, 17/01/2019)

Mẫu Sơn 3,0oC, Trùng Khánh 7,0oC, Lạng Sơn 8,8oC, Tam Đảo 7,2oC, Đồng Văn 6,0oC, Bắc Mê 7,7oC, Sa Pa 6,3oC, Mộc Châu 8,4oC, Pha Đin 8,2oC,...

4

20/01/2019

GMĐB mạnh

Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ

Mẫu Sơn 2,5oC, Trùng Khánh 9,2oC, Lạng Sơn 9,2oC, Tam Đảo 7,4oC, Đồng Văn 7,0oC, Bắc Mê 9,7oC, Sa Pa 4,3oC, Pha Đin 6,9oC,...

5

10/02/2019

GMĐB yếu

Phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Mẫu Sơn 13,5oC, Trùng Khánh 10,5oC, Lạng Sơn 10,0oC, Thất Khê 11,0oC,...

6

21/02/2019

GMĐB yếu đến ngày 23/01/2019 được tăng cường yếu

Phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ

Mẫu Sơn 3,0oC, Trùng Khánh 8,6oC, Lạng Sơn 10,0oC, Tam Đảo 10,4oC, Đồng Văn 8,0oC, Sa Pa 9,7oC,...

7

06/3

GMĐB yếu

Phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ

Mẫu Sơn 8,0oC, Trùng Khánh 12,0oC, Lạng Sơn 12,8oC, Tam Đảo 12,4oC, Đồng Văn 11,4oC, Sa Pa 10,2oC,...

8

09/3

KKLTC yếu

Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ

Mẫu Sơn 7,2oC, Trùng Khánh 12,3oC,  Tam Đảo 11,0oC, Đồng Văn 10,3oC, Sa Pa 10,6oC,...

9

14/3

GMĐB yếu

Phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ

Mẫu Sơn 9,4oC, Trùng Khánh 13,4oC, Tam Đảo 13,2oC, Đồng Văn 10,2oC, Sa Pa 11,5oC,...


10

23/3

GMĐB trung bình

Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Mẫu Sơn 6,7oC, Lạng Sơn 12,2oC, Tam Đảo 11,3oC, Đồng Văn 11,6oC, Sa Pa 11,0oC,...

11

01/4

GMĐB yếu

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Mẫu Sơn 11,0oC, Lạng Sơn 16,0oC, Tam Đảo 16,7oC, Đồng Văn 16,4oC, Sa Pa 13,9oC,...

12

13/10

GMĐB yếu

Vùng núi Bắc Bộ

Mẫu Sơn 16,1oC, Trùng Khánh 20,0oC, Đồng Văn 17,4oC, Tam Đảo 18,4oC,...

13

23/10

GMĐB yếu

Phía Đông Bắc Bộ

Mẫu Sơn 13,7oC, Trùng Khánh 18,2oC, Đồng Văn 16,4oC, Tam Đảo 16,8oC,...

14

28/10

GMĐB trung bình

Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Mẫu Sơn 10,7oC, Trùng Khánh 10,8oC, Ngân Sơn 11,6oC, Tam Đảo 13,2oC, Đồng Văn 9,0oC, Sa Pa 10,9oC,...

15

04/11

KKLTC yếu

Phía Đông Bắc Bộ

Mẫu Sơn 12,0oC, Trùng Khánh 11,2oC, Ngân Sơn 11,9oC,...

16

13/11

GMĐB trung bình

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Mẫu Sơn 13,1oC, Trùng Khánh 13,5oC, Ngân Sơn 13,4oC, Đồng Văn 10,6oC, Sa Pa 11,8oC,...

17

18/11

GMĐB trung bình

Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Mẫu Sơn 7,1oC, Trùng Khánh 12,8oC, Tam Đảo 11,8oC,Đồng Văn 10,9oC, Sa Pa 11,0oC...

18

25/11

GMDB yếu

Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Mẫu Sơn 10,4oC, Trùng Khánh 14,0oC, Ngân Sơn 15,5oC, Đồng Văn 12,3oC, Sa Pa 12,5oC,...

19

01/12

GMĐB mạnh

Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Trung Bộ

Mẫu Sơn 4,8oC, Trùng Khánh 11,7oC, Đình Lập 10,0oC,Tam Đảo 9,1oC, Đồng Văn 6,6oC, Sa Pa 5,2oC,...

20

04/12

KKLTC mạnh

Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Trung Bộ

Vùng núi cao ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều nơi nhiệt độ thấp nhất xuống mức xấp xỉ 0oC và suất hiện băng giá. Sìn Hồ -2,4oC, Bắc Hà 0,5oC, Đồng Văn 0,2oC, Ngân Sơn 1,0oC, Trùng Khánh 0,4oC, Đình Lập 0,8oC