CHI TIẾT THÔNG TIN

Thống kê các cơn bão và ATNĐ trong năm 2019 (20-12-2019)

 

TT

Tên bão, ATNĐ, thời gian hoạt động

Vị trí

hình thành

Khu vực đổ bộ

Khu vực

ảnh hưởng

1

Bão số 1

(01-04/01)

Tây Nam vùng biển quần đảo Trường Sa

Các tỉnh miền Nam của Thái Lan

Vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa và vùng biển phía Nam mũi Cà Mau

2

Bão số 2

(02-04/7)

Phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông

Hải Phòng-Nam Định

Vùng biển phía Bắc Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ

3

ATNĐ

(17-19/7)

Đông Bắc Biển Đông

Di chuyển ra khỏi khu vực Biển Đông

Đông Bắc Biển Đông

4

Bão số 3

(31/7-03/8)

Bắc Biển Đông

Quảng Ninh

Bắc và Giữa Biển Đông, phía Bắc Vịnh Bắc Bộ

5

ATNĐ

(06-08/8)

Phía Đông của Biển Đông

Suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Phía Đông của Biển Đông

Phía Đông của Biển Đông

6

Bão số 4

(27-30/8)

Vùng biển phía Đông của Philippin

Hà Tĩnh-Quảng Bình

Phía Bắc Biển Đông, Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

7

ATNĐ

(31/8-04/9)

Vùng biển phía Đông của Philippin

Quảng Trị-Thừa Thiên Huế

Phía Bắc Biển Đông, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

8

Bão số 5

(28-30/10)

Khu vực Giữa Biển Đông

Bình Định-Phú Yên

Giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận

9

Bão số 6

(05-10/11)

Khu vực Giữa Biển Đông

Suy yếu thành ATNĐ và đổ bộ vào các tỉnh từ Phú Yên-Khánh Hòa

Giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận

10

Bão số 7

(03-05/12)

Trên vùng biển phía Đông của miền Trung Philippin

Suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Bắc của Giữa Biển Đông

Phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông và phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông