CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 6 năm 2019 (16-09-2019)

 

  S liệu khí tượng nông nghip tun 3 tháng VI/2019


Số

TT

Các vùng sinh thái nông nghiệp

Trạm

Các giai đoạn phát triển của cây trồng

Trạng  thái sinh trưởng của cây trồng

Độ ẩm đất

Tác động của thiên tai, sâu bệnh

1

Tây Bắc, Việt Bắc

Mộc Châu

Chè lớn lá thật thứ nhất

Khá

TB

 

2

Điện Biên

Lúa mùa lá thứ 3

TB

3cm

 

3

Văn Chấn

Lúa mùa bén rễ hồi xanh, đẻ nhánh

TB

3cm

 

4

Tuyên Quang

Lúa xuân hè lá thứ 3

TB

Quá ẩm

 

5

Đông Bắc

Uông Bí

 

 

 

 

6

Lạng Sơn

Lúa xuân trỗ bông

TB

3cm

 

7

Ngô

TB

TB

 

8

Bắc Giang

 

 

 

 

9

Trung du Bắc Bộ

Phú Hộ

chè lớn nảy chồi

TB

TB

 

10

Ba Vì

Chè lớn búp hái

TB

TB

Phồng lá 51-

60%

11

Đồng bằng

Hà Đông

Lúa mùa lá thứ 3

TB

3cm

 

13

Hưng Yên

Lúa mùa mọc mầm

Khá

Quá ẩm

 

14

Nam Định

Lúa mùa lá thứ 3, thứ 5

Khá

3cm

 

15

Ninh Bình

Lúa mùa lá thứ 3

TB

Quá ẩm

 

16

Hải Dương

Chuyển vụ

 

 

 

17

Thái Bình

Lúa mùa mọc mầm

Khá

Quá ẩm

 

18

Yên Định

Đậu  tương  lá  kép  thứ  3, mọc mầm

TB

TB

 

 

Lạc lá thật thứ 3

TB

TB

 

19

Thanh Hoá

Lúa mùa đẻ nhánh

TB

3cm

 

20

Quỳnh Lưu

Lúa hè thu đẻ nhánh

TB

10cm

 

21

Đô Lương

lúa hè thu đẻ nhánh

TB

3cm

 

22

Huế

 

 

 

 

23

Tuy Hoà

Lúa hè thu lá thứ 3

Khá

3cm

 

24

An Nhơn

Lúa hè thu mọc dóng

Khá

4cm

 

25

Eakmat

Cà phê hình thành quả

Tốt

TB

 

26

Xuân Lộc

Cà phê hình thành quả

TB

Quá ẩm

 

27

Trà Nóc

Lúa hè mọc mầm

Khá

ẩm

 

28

Mỹ Tho

Lúa hè thu đẻ nhánh

TB

3cm

 

29

Bạc Liêu

Lúa hè thu đẻ nhánh

TB, Khá

Quá ẩm

 

 

Chi tiết tại đây

drive.google.com/file/d/1VFi07CCPguHgHIuVauEkiD8L-yZbzCvY/view