CHI TIẾT THÔNG TIN

Hiện tượng nắng nóng năm 2018 (26-06-2019)

 

Năm 2018, trên phạm vi cả nước đã xảy ra 18 đợt nắng nóng trên diện rộng. Số lượng các đợt nắng nóng là nhiều hơn so với năm 2017 và nhiều hơn so với số liệu trung bình nhiều năm (TBNN). Một cách khách quan có thể nhận thấy năm 2018 là một năm không nóng và thời gian xảy ra nắng nóng trong một đợt là không kéo dài. Nắng nóng diện rộng bắt đầu muộn và kết thúc là hợp quy luật khí hậu. Thời gian cao điểm xảy ra nắng nóng gay gắt diện rộng là muộn, tập trung vào những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong năm cũngxảy ra vào những ngày này. Dưới đây là một số đặc trưng chính của mùa nắng nóng diện rộng trong năm 2018:

- Theothời gian trong năm, mùa nắng nóng diện rộng năm 2018 bắt đầu muộn và kết thúc hợp quy luật so với số liệu TBNN. Đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2018 xảy ra trên khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ vào những ngày đầu tháng 3 là muộn hơn số liệu TBNN khoảng nửa tháng. Tuy nhiên, đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên xuất hiện vào những ngày trung tuần tháng 4 trên khu vực các tỉnh Trung Bộ là sớm hơn TBNN. Trong khi đó, đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trên khu vực Bắc Bộ lại xảy ra vào những ngày đầu tháng 5 là muộn hơn TBNN khoảng nửa tháng. Đợt nắng nóng cuối cùng trong năm kết thúc vào những ngày đầu tháng 9 ở các tỉnh Trung Bộ là hợp với quy luật nhiều năm.

- Điểm nổi bật của mùa nắng nóng diện rộng năm 2018 được xem là một năm không nóng (chi tiết xem phần mô tả các đợt nắng nóng trên Bảng 4.5). Thời gian xảy ra nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong năm rơi vào những ngày đầu tháng 7 trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hầu hết các đợt nắng nóng xảy ra trên các khu vực dự báo trong năm 2018 đều cho nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35oC - 38oC. Đợt nắng nóng gay gắt nhất cả nước xảy ra trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 (từ 29/6 - 07/7) có nhiệt độ cao nhất tuyệt đối phổ biến khoảng 38oC - 40oC. Nơi có nhiệt độ cao nhất tuyệt đối trong năm cũngrơi vào khoảng thời gian này ghi nhận được ở trạm khí tượng Tĩnh Gia (Thanh Hóa) là 41,6oC xảy ra vào ngày 03/7.

- Thời gian xảy ra nắng nóng trong một đợt là không kéo dài. Hầu hết các đợt nắng nóng xảy ra trên các khu vực dự báo trong năm 2018 kéo dài trong khoảng dưới 10 ngày và không có bất kỳ đợt nắng nóng nào kéo dài trên 10 ngày. Đợt nắng nóng diện rộng kéo dài nhất trong năm 2018 lại không xảy ra trên khu vực Nam Bộ mà xảy ra trên khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ trong những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7 chỉ kéo dài 10 ngày.

- Tây Nguyên xảy ra nắng nóng diện rộng. Khác biệt lớn nhất so với các mùa nắng nóng diện rộng gần đây và so với mùa nắng nóng diện rộng năm 2017 là trên khu vực Tây Nguyên đã xảy ra 01 đợt nắng nóng diện rộng vào trung tuần tháng 4. Nắng nóng diện rộng năm 2018 bắt đầu muộn ở các tỉnh Nam Bộ và là một năm không nóng đối với khu vực này. Cũngtương tự như năm 2017, Nhiệt độ cao nhất trong các đợt nắng nóng xảy ra trên khu vực này phổ biến trong khoảng 35oC - 37oC.

Diễn biến của các đợt nắng nóng năm 2018

Đợt 1: Đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2018 xảy ra ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ từ ngày 07/3 và kéo dài đến hết ngày 09/3. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 35oC - 37oC. Nơi có nhiệt độ cao nhất là Thủ Dầu Một (Bình Dương) 37,2oC (08/3), TP. Biên Hòa (Đồng Nai) 38,0oC (08/3),…

Đợt 2: Xảy ra ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ từ ngày 19/3 và kéo dài đến hết ngày 20/3. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 35oC - 36oC. Nơi có nhiệt độ cao nhất là Đồng Phú (Bình Phước) 36,2oC (19/3), Long Khánh (Đồng Nai) 36,7oC (20/3),...

Đợt 3: Xảy ra ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ từ ngày 25/3 và kéo dài đến hết ngày 26/3. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 35oC - 36oC. Nơi có nhiệt độ cao nhất là TP. Biên Hòa (Đồng Nai) 36,1oC (26/3),...

Đợt 4: Xảy ra ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ từ ngày 09/4, sang ngày 12/4 mở rộng ra các tỉnh Tây Nguyên. Đợt nắng nóng này kéo dài đến hết ngày 14/4 ở các tỉnh Tây Nguyên và 17/4 trên khu vực miền Đông Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 36oC - 38oC. Nơi có nhiệt độ cao nhất là Ayun Pa (Gia Lai) 38,2oC (13/4), TP. Biên Hòa (Đồng Nai) 38,1oC (12/4),...

 Đợt 5: Xảy ra ở các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ từ ngày 12/4 và kéo dài đến hết ngày 14/4. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 36oC - 38oC. Nơi có nhiệt độ cao nhất là Tuyên Hóa (Quảng Bình) 39,5oC (13/4), TP. Đông Hà (Quảng Trị) 38,7oC (14/4),...

Đợt 6: Bắt đầu ngày 21/4 trên khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ và kéo dài đến hết ngày 28/4. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 35oC - 37oC. Nơi có nhiệt độ cao nhất là Tây Ninh 36,7oC (27/4), Long Khánh (Đồng Nai) 37,0oC (28/4),…

Đợt 7: Bắt đầu ngày 23/4 trên khu vực các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ và kéo dài đến hết ngày 24/4. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 35oC - 37oC. Nơi có nhiệt độ cao nhất là Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38,6oC (23/4), TP. Đông Hà (Quảng Trị) 38,7oC (23/4),...

Đợt 8: Bắt đầu ngày 06/5 trên khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó 01 ngày lan rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Đợt nắng nóng này kéo dài đến hết ngày 08/5 ở các tỉnh Bắc Bộ, sau đó 01 ngày ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 35oC - 37oC ở các tỉnh Bắc Bộ và 36oC - 38oC ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Nơi có nhiệt độ cao nhất là TP. Hòa Bình 39,0oC (07/5); Hà Đông 38,8oC (07/5), Con Cuông và Đô Lương (Nghệ An) 39,4oC (08/5),...

 Đợt 9: Bắt đầu ngày 15/5 ở khu vực các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, sang ngày 16/5 lan rộng ra các tỉnh Bắc Bộ. Đợt nắng nóng này kéo dài đến hết ngày 18/5 ở các tỉnh nói trên. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 35oC - 37oC ở các tỉnh Bắc Bộ và 36oC - 38oC ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Nơi có nhiệt độ cao nhất là TP. Hòa Bình 38,2oC (17/5), Con Cuông (Nghệ An) 39,0oC (16/5), Đô Lương (Nghệ An) 38,4oC (17/5),...

Đợt 10: Nắng nóng xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày 25/5 và kéo dài đến hết ngày 26/5 ở các tỉnh Bắc Bộ, sau đó 1 ngày ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 35oC - 37oC. Nơi có nhiệt độ cao nhất là Chi Nê (Hòa Bình) 37,8oC (26/5), Tây Hiếu 38,6oC (26/5), Con Cuông (Nghệ An) 39,0oC (27/5),...

Đợt 11: Ngày 28/5 nắng nóng xuất hiện diện rộng ở các tỉnh Trung Trung Bộ và kéo dài đến hết ngày 01/6. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 35oC - 37oC. Nơi có nhiệt độ cao nhất là Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37,1oC (31/5), Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 36,9oC (31/5),...

Đợt 12: Bắt đầu ngày 06/6 trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và kéo dài đến hết ngày 08/6 trên khu vực phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh vùng núi phía Bắc, đồng thời lan rộng ra các tỉnh Trung Trung Bộ. Nắng nóng kéo dài đến hết ngày 11/6 trên khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, sang ngày 13/6 kết thúc ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 35oC - 37oC. Nơi có nhiệt độ cao nhất là Hữu L ng (Lạng Sơn) 38,4oC (09/6), Láng (Hà Nội) 38,1oC (08/6), Con Cuông (Nghệ An) 39,2oC (08/6),...

 Đợt 13: Bắt đầu ngày 29/6 trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, sau đó 1 ngày lan rộng ra các tỉnh Nam Trung Bộ. Đợt nắng nóng này kéo dài đến hết ngày 06/7 trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ, kéo dài đến hết ngày 07/7 trên khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ và sau đó 01 ngày ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 38oC - 40oC ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khoảng 36oC - 38oC ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Nơi có nhiệt độ cao nhất là Chi Nê (Hòa Bình) 40,7oC (05/7), Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 40,8oC (05/7), Nho Quan (Ninh Bình) 41,1oC (05/7), Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 41,6oC (03/7), Tây Hiếu (Nghệ An) 40,9oC (06/7), Đồng Hới (Quảng bình) 38,5oC (06/7),…

Đợt 14: Bắt đầu ngày 22/7 ở phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc, kéo dài đến hết ngày 24/7 ở các tỉnh nói trên. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 35oC - 37oC. Nơi có nhiệt độ cao nhất là TP. Lào Cai 38,0oC (22/7), Bắc Quang (Hà Giang) 37,9oC (22/7),…

Đợt 15: Bắt đầu ngày 25/7 ở Nam Trung Bộ và kéo dài đến hết ngày 26/7. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 35oC - 37oC. Nơi có nhiệt độ cao nhất là TP. Quy Nhơn 37,0oC (25/7),…

Đợt 16: Nắng nóng xuất hiện ở các tỉnh Nam Trung Bộ ngày 29/7, sang ngày 01/8 lan rộng ra các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Đợt nắng nóng này kéo dài đến hết ngày 04/8 ở các tỉnh nói trên. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 35oC - 37oC. Nơi có nhiệt độ cao nhất là Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 37,7oC (02/8), TP. Quy Nhơn 37,6oC (02/8), Sơn Hòa (PhúYên) 37,7oC (01/8),...

Đợt 17: Bắt đầu ngày 17/8 ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ, sang ngày 20/8 mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đợt nắng nóng này kéo dài đến hết ngày 21/8 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó 01 ngày ở các tỉnh Trung Trung Bộ, kéo dài đến hết ngày 25/8 ở các tỉnh Nam Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 35oC - 37oC. Nơi có nhiệt độ cao nhất là Con Cuông (Nghệ An) 39,1oC (21/8), Ba Đồn (Quảnh Bình) 38,2oC (21/8), Tam Kỳ (Quảng Nam) 38,7oC (21/8),…

Đợt 18: Bắt đầu ngày 29/8 ở các tỉnh Nam Trung Bộ, sau đó 01 ngày lan rộng ra các tỉnh Trung Trung Bộ. Sang ngày 05/9 mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ, đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Đợt nắng nóng này kéo dài đến hết ngày 05/9 ở Nam Trung Bộ, sau đó 01 ngày ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Kéo dài đến hết ngày 07/9 ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 35oC - 37oC. Nơi có nhiệt độ cao nhất là Con Cuông (Nghệ An) 38,1oC (06/9), Hương Khê (Hà Tĩnh) và Tuyên Hóa (Quảng Bình) 37,7oC (06/9), Tuy Hòa (Phú Yên) 38,4oC (02/9),...