CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 3 năm 2019 (10-06-2019)

 S liệu khí tượng nông nghip tun 3 tháng III/2019

 

 

 

 

Số

 

TT

 

Các vùng sinh thái nông

nghiệp

 

 

 

 

Trạm

 

 

Các giai đoạn phát triển

của cây trồng

 

 

Trạng  thái sinh trưởng của cây trồng

 

 

 

Độ ẩm đất

 

 

Tác động của thiên tai, sâu bệnh

 

1

 

 

 

 

Tây Bắc, Việt Bc

 

Mộc Châu

 

Chè lớn búp hái

 

K

 

TB

 

 

2

 

Điện Biên

 

Lúa đông xuân mc dóng

 

TB

 

3cm

 

 

3

 

Văn Chấn

 

Lúa đông xuân đ nhánh

 

TB

 

3cm

 

 

4

 

Tuyên Quang

 

Lúa đông xuân đ nhánh

 

TB

 

Ẩm

 

 

5

 

 

 

 

Đông Bắc

 

Uông Bí

 

Lúa đông xuân đ nhánh

 

K

 

3cm

 

 

6

 

 

Lạng Sơn

 

Ngô tr c

 

TB

 

TB

 

 

7

 

Lúa đông xuân mc mm

 

TB

 

Quá ẩm

 

 

8

 

Bắc Giang

 

Lúa đông xuân đ nhánh

 

K

 

3cm

 

 

9

 

Trung du

 

Bắc B

 

Phú H

 

Chè lớn lá thật th nht

 

TB

 

Ẩm

 

 

10

 

Ba Vì

 

Chè lớn p i

 

TB

 

TB

 

 

11

 

 

 

 

 

Đồng bằng sông Hồng

 

Hà Đông

 

Lúa đông xuân đ nhánh

 

TB

 

3cm

 

 

12

 

Hải Dương

 

Lúa đông xuân đ nhánh

 

K

 

4cm

 

 

13

 

Hưng Yên

 

Lúa đông xuân đẻ nhánh

 

K

 

Ẩm

 

 

14

 

Nam Đnh

 

Lúa đông xuân đ nhánh

 

K

 

4cm

 

 

15

 

Ninh Bình

 

Lúa đông xuân đ nhánh

 

TB

 

3cm

 

 

16

 

Thái nh

 

Lúa đông xuân đ nhánh

 

K

 

3cm

 

 

17

 

 

 

 

 

Bắc

 

Trung B

 

 

Yên Định

 

Lạc nở hoa

 

TB

 

TB

 

 

18

 

Đậu tương ra quả, nở hoa

 

TB

 

TB

 

 

19

 

Thanh H

 

Lúa đông xuân làm đòng

 

TB

 

3cm

 

 

20

 

Qunh Lưu

 

Lúa đông xuân làm đòng

 

TB

 

4cm

 

 

21

 

Đô Lương

 

Lúa đông xuân làm đòng

 

TB

 

3cm

 

 

 

22

 

Trung

 

Trung B

 

 

Huế

 

 

Lúa đông xuân tr bông

 

 

TB

 

 

3cm

 

 

23

 

Nam

 

Tuy H

 

Lúa đông xuân chín sa

 

K

 

3cm

 

 

 

24

Trung B

 

 

An Nhơn

 

Lúa  đông  xuân  chín  hoàn

 

tn

 

 

K

 

 

3cm

 

 

 

5

 

Tây

 

Nguyên

 

 

Eakmat

 

 

Cà phê n hoa

 

 

Tt

 

 

Ẩm

 

 

 

26

 

 

 

 

 

Nam B

 

 

Xuân Lộc

 

Cà phê ra hoa và hình thành

 

quả

 

 

TB

 

 

 

27

 

Trà Nóc

 

Lúa đông xuân thu hoạch

 

 

 

 

28

 

Mỹ Tho

 

Lúa đông xuân ngậm sa

 

TB

 

3cm

 

 

29

 

Bạc Liêu

 

Lúa đông xuân thu hoạch

 

 

 

 

Chi tiết tại: drive.google.com/file/d/1QIJzXlDcEF31d57d2K09_u8g_PbbtMss/view