CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 4 năm 2019 (10-06-2019)

 S liệu khí tượng nông nghip tun 3 tháng IV/2019

 

Các vùng sinh thái nông nghiệp

 

 

Trạm

 

 

Các giai đoạn phát triển của cây trồng

 

Trạng  thái sinh trưởng của cây trồng

 

 

Độ ẩm đất

 

Tác động của thiên tai, sâu bệnh

 

 

 

Tây Bắc, Vit Bắc

Lạng Sơn

Lúa đông xuân cấy

Kém

3cm

 

Mộc Châu

Chè lớn ny chồi

K

TB

 

Điện Biên

Lúa đông xuân tr bông

TB

3cm

 

Văn Chn

Lúa đông xuân mc dóng

TB

3cm

 

Tuyên Quang

Lúa đông xuân mc dóng

TB

ẩm

 

 

 

Đông Bắc

Uông Bí

Lúa đông xuân tr bông

K

3cm

 

Lạng Sơn

Ngô lá th 7

K

TĐ k

 

Bắc Giang

Lúa đông xuân mc dóng

K

3cm

 

 

Trung du

Bắc B

Phú H

Chè lớn búp hái

TB

TB

 

Ba Vì

Chè lớn ny chồi

TB

TĐ k

 

 

 

 

 

Đồng bằng sông Hồng

Hà Đông

Lúa đông xuân mc dóng

TB

3cm

 

Hải Dương

Lúa đông xuân mc dóng

K

3cm

 

Hưng Yên

Lúa đông xuân mc dóng

K

3cm

 

Nam Đnh

Lúa đông xn mc ng

K

4cm

 

Ninh Bình

Lúa đông xuân mọc dóng

TB

3cm

 

Thái nh

Lúa đông xuân mọc dóng

K

3cm

 

 

 

 

Bắc

Trung B

 

Yên Định

Lạc hình thành củ

Kém

Ẩm

 

Đậu tương ra qu

TB

TB

 

Thanh H

Lúa đông xuân mc dóng

K

3cm

 

Qunh Lưu

Lúa đông xuân mc dóng

TB

4cm

 

Đô Lương

Lúa đông xuân mc dóng

TB

3cm

 

Trung

Trung B

 

Huế

 

Lúa đông xuân chắc xanh

 

TB

 

TB

 

 

Nam

Trung B

Tuy H

Chuyển v

 

 

 

An Nhơn

Chuyn v

 

 

 

Tây

Nguyên

 

Eakmat

 

Cà phê qu chín

 

Tốt

 

TB

 

 

 

Nam B

Xuân Lộc

Cà phê hình tnh qu

TB

Ẩm

 

Trà Nóc

Lúa xuân đ nhánh

TB

TB

 

Mỹ Tho

Lúa đông xuân thu hoạch

 

 

 

Chi tiết tại: drive.google.com/file/d/14WpTSzNolzn48nGPiZq7GGvZ9HFB9uag/view