CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 01 năm 2019 (16-03-2019)

 S liệu khí tượng nông nghip tun 3 tháng I/2019

 

 

Các vùng sinh thái nông nghiệp

 

 

 

Trạm

 

 

 

Các giai đoạn phát triển ca cây trng

Trng

thái sinh trưng ca cây trng

 

 

 

Độ m đất

 

 

Tác đng ca thiên tai, sâu bnh

 

 

 

 

Tây Bắc, Vit Bc

Mộc Châu

Chè ln ny chi

kém

TB

 

 

Điện Biên

Lúa đông xuân lá th 3

Kém

3cm

 

 

Văn Chn

Lúa đông xuân cy, lá th 3

TB

3cm

 

 

Tuyên Quang

Lúa đông xuân mc mm

TB

Quám

 

 

 

 

Đông Bc

Uông Bí

Lúa đông xuân bén r hi xanh

Khá

3cm

 

 

Lng Sơn

Chuyn v

 

 

 

 

Bc Giang

Chuyn v

 

 

 

 

 

Trung du

Bc Bộ

Phú Hộ

Chè ln

Ngng sinh trưởng

ẩm

 

 

 

Ba

 

Chè ln

 

TB

 

 

 

 

 

 

 

Đồng bng ng Hồng

Đông

Lúa đông xuân mọc mm

TB

TB

 

 

Hoài Đức

Cam ra lá mới

Kém

TB

 

 

Hi Dương

Lúa đông xuân lá thứ 5

Khá

3cm

 

 

Hưng Yên

Chuyn vụ

 

 

 

 

Nam Định

Lúa đông xuân lá thứ 3

TB

Quám

 

 

Ninh Bình

Chuyn vụ

 

 

 

 

Thái Bình

Chuyn vụ

 

 

 

 

 

 

Bc

Trung B

 

Yên Định

Lc gieo đến mc mần

TB

TB

 

 

Đu tương mọc mầm

Tb

TB

 

 

Thanh Hoá

Lúa đông xuân lá thứ 5

TB

Quám

 

 

Qunh Lưu

Lúa đông xuân cy

TB

3cm

 

Đô Lương

Lúa đông xuân lá thứ 3

TB

ẩm

 

 

Nam

Trung B

Tuy Hoà

Lúa đông xuân lá thứ 5

Khá

4cm

 

An Nhơn

Lúa đông xuân đ nhánh

Khá

4cm

 

Tây

Nguyên

 

Eakmat

 

Cà phê n hoa

 

Tốt

 

TB

 

 

 

 

Nam B

Xuân Lộc

Cà phê n hoa

TB

TB

 

Trà Nóc

Lúa đông xuân mọc dóng

Khá

TB

 

M Tho

Lúa đông xuân để nhánh, cy

TB

3cm

 

Bc Liêu

Chuyn vụ

 

 

 

 

Chi tiết tại: 

 

 

drive.google.com/file/d/1q5Fo-pgh4OSGDEbdiJJDCNnNW421xDmk/view