CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 11 năm 2018 (18-12-2018)

  S liệu khí tượng nông nghip tun 3 tháng XI/2018

 

 

 

Số

TT

Các vùng sinh thái nông nghiệp

 

 

Trạm

 

Các giai đoạn phát triển

của cây trồng

 

Trạng  thái sinh trưởng của cây trồng

 

Độ ẩm đất

 

Tác động của thiên tai, sâu bệnh

1

 

 

Tây Bắc, Việt Bc

Mộc Châu

Chè lớn p i

Kém

Rất k

 

2

Điện Biên

Chuyển v

 

 

 

3

Văn Chấn

Chuyển v

 

 

 

4

Tuyên Quang

Chuyển v

 

 

 

5

 

 

Đông Bắc

Uông Bí

Chuyển v

 

 

 

6

Lạng Sơn

Chuyển v

 

 

 

7

Bắc Giang

Chuyển v

 

 

 

8

 

Trung du

Bắc B

Phú H

Chè lớn lá thật th nht

TB

TB

 

9

Ba Vì

Chè ngng sinh trưng

 

 

 

10

 

 Đồng

bằng

sông

Hồng

Hà Đông

Chuyển v

 

 

 

11

Hoài Đức

Ngô chín sáp

K

ẩm

 

12

Hải Dương

Khoai lang đ nnh

 

 

 

13

Hưng Yên

Chuyển v

 

 

 

14

Nam Đnh

Chuyển v

 

 

 

15

Ninh Bình

Chuyển v

 

 

 

16

Thái nh

Chuyển v

 

 

 

17

 

 Bắc 

Trung

B

Yên Định

Chuyển v

 

 

 

19

Thanh H

Chuyển v

 

 

 

20

Qunh Lưu

Chuyển v

 

 

 

21

Đô Lương

Chuyển v

 

 

 

22

 

Nam

Trung B

Tuy H

Chuyển v

 

 

 

23

An Nhơn

Chuyển v

 

 

 

 

24

Eakmat

Cà phê ra nụ

Tốt

TB

 

25

Xuân Lộc

Cà phê quả chín

TB

TB

 

26

Trà Nóc

Lúa xuân

 

 

 

27

Mỹ Tho

Lúa mùa ngậm sữa

TB

3 cm

 

28

Bạc Liêu

Lúa mùa trỗ bông

TB

3cm

Chuột hại nhẹ

Chi tiết tại:drive.google.com/file/d/1o248RAWJeEBdhLQeAdQR29HUmmtbC0i7/view