CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 10 năm 2018 (27-11-2018)

 S liệu khí tượng nông nghip tun 3 tháng X/2018

 

 

 

Số

TT

Các vùng sinh thái nông nghiệp

 

 

Trạm

 

Các giai đoạn phát triển

của cây trồng

 

Trạng  thái sinh trưởng của cây trồng

 

Độ ẩm đất

 

Tác động của thiên tai, sâu bệnh

1

 

 

Tây Bắc, Việt Bc

Mộc Châu

Chè lớn ny chồi

Kém

TB

 

2

Điện Biên

Chuyển v

 

 

 

3

Văn Chấn

Chuyển v

 

 

 

4

Tuyên Quang

Lúa xuân hè chín hoàn toàn

 

 

 

5

 

 

Đông Bắc

Uông Bí

Thu hoch lúa mùa

 

 

 

6

Lạng Sơn

Lúa mùa tr bông

TB

3cm

 

7

Bắc Giang

Thu hoch lúa mùa

 

 

 

8

 

Trung du

Bắc B

Phú H

Chè lớn p i

TB

TB

 

9

Ba Vì

Chè lớn ngng sinh trưng

 

 

 

10

 

 

 

 

Đồng bằng sông Hồng

Hà Đông

Thu hoch lúa mùa

 

 

 

 

12

 

Hải Dương

- Thu hoạch lúa mùa

- Khoai lang ra nhánh

 

K

 

TB

 

13

Hưng Yên

 

 

 

 

14

Nam Đnh

Chuyển v

 

 

 

15

Ninh Bình

Lúa mùa chín hoàn toàn

K

Quá ẩm

 

16

Thái nh

Chuyển v

 

 

 

17

 

 

Bắc

Trung B

Yên Định

Thu hoạch lc

 

 

 

18

Thanh H

Chuyển v

 

 

 

19

Qunh Lưu

Chuyển v

 

 

 

20

Đô Lương

Chuyển v

 

 

 

21

 

Nam

Trung B

Tuy H

Chuyển v

 

 

 

22

An Nhơn

Chuyển v

 

 

 

 

23

Tây

Nguyên

 

Eakmat

 

Cà phê qu chín

 

Tt

 

ẩm

 

24

Nam B

Xuân Lộc

Cà phê qu chín

TB

Quá ẩm

 

25

 

Trà Nóc

Chuyển v

 

 

 

26

Mỹ Tho

Lúa mùa trỗ bông

TB

3 cm

 

27

Bạc Liêu

Lúa mùa đẻ nhánh

TB

3 cm

 

Chi tiết tại:drive.google.com/file/d/16jH6mcET9NfXrOLxRfL3jEoAx_rahS1l/view