CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 8 năm 2018 (15-10-2018)

S liệu khí tượng nông nghip tun 3 tháng VIII/2018


Số

TT

Các vùng sinh thái nông nghiệp

Trạm

Các giai đoạn phát triển

của cây trồng

Trạng thái sinh trưởng của cây trồng

Độ ẩm đất

Tác động của thiên tai, sâu bệnh

1

Tây

Mộc Châu

Chè lớn lá thật th nhất

K

 

 

2

Bắc, Việt Bắc

Điện Biên

Lúa mùa tr bông  

TB

3cm

 

3

Văn Chấn

Lúa mùa tr bông, ngm sa

TB

3cm

 

4

Tuyên Quang

Lúa xuân hè đ nhánh, mc

dóng

TB

ẩm

 

5

Đông

Bắc

Uông Bí

Lúa mùa đ nnh

K

3cm

 

6

Lạng Sơn

Lúa mùa đ nnh

TB

4cm

 

7

Bắc Giang

Lúa mùa mc dóng

Tt

3cm

 

8

Trung du Bắc Bộ

Phú Hộ

Chè lớn lá thật th nht        

 TB

TB

 

 

9

Ba Vì

Chè lớn lá thật th nht

TB

TB

 

10

Đồng bằng Sông Hồng

Hà Đông

Lúa mùa mọc dóng 

 TB

3cm

 

11

 

Hoài Đc

Cam ra lá mi

TB

Quá ẩm

 

12

Lúa mùa mọc dóng

K

4cm

 

13

Hưng Yên

Lúa mùa mọc dóng

K

3cm

 

14

Nam Định

Lúa mùa mọc dóng

K

4cm

 

15

Ninh Bình

Lúa mùa mọc dóng

TB

Quá ẩm

 

16

Hải Dương

Lúa   mùa   mọc   dóng đẻ nhánh

 Khá                                                                      3cm

3cm

 

17

Thái Bình

Lúa mùa mọc dóng

K

4cm

 

18

Bắc Trung Bộ

Yên Định

Đậu tương nở hoa                                            

TB

TB

 

19

Lạc nở hoa                                           

TB

TB

 

20

Thanh Hoá

Lúa mùa mọc dóng

TB

4cm

 

21

Qunh Lưu

Lúa hè thu chắc xanh

TB

3cm

 

22

Đô Lương

Lúa hè thu ngậm sa

TB

3cm

 

23

Trung Trung Bộ

Huế

Lúa hè thu thu hoạch

 

 

 

24

Nam

Trung

Bộ

Tuy Hoà

Lúa hè thu chắc xanh

K

4cm

 

25

An Nhơn

Lúa hè thu thu hoach

 

 

 

26

Tây

Nguyên

Eakmat

Cà phê hình thành qu

Tt

TB

 

27

Nam

Bộ

Xuân Lộc

Cà phê hình thành qu

TB

ẩm

 

28

Trà Nóc

Lúa hè thu đẻ nhánh

K

3cm

 

29

M Tho

Lúa hè thu thu hoạch

 

 

 

 

30

Bạc Liêu

Lúa hè thu chín hoàn toàn                               Khá                               Quá ẩm

K

Quá ẩm

Chuột   r nh

<10%

 

Chi tiết tại:drive.google.com/file/d/17iwqWtaxDvm_Lqw0-TWgYhDIznUIVr3b/view