CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 7 năm 2018 (15-10-2018)

  

 

S liệu khí tượng nông nghip tun 3 tháng VII/2018

 

 

 

 

 

Số

TT

 

Các vùng sinh thái nông nghiệp

 

 

 

 

 

Trạm

 

 

 

Các giai đoạn phát triển

của cây trồng

 

 

Trạng thái sinh trưởng của cây trồng

 

 

 

 

Độ ẩm đất

 

 

Tác động của thiên tai, sâu bệnh

1

Tây

Mộc Châu

Chè lớn nảy chồi

Khá

ẩm

 

2

Bắc, Việt Bắc

Điện Biên

Lúa mùa đ nnh

TB

30cm

Đạo ôn nhẹ

3

Văn Chấn

Lúa mùa mc ng

TB

3cm

 

4

Tuyên Quang

Lúa xuân hè đ nhánh

TB

Quá m

 

5

Đông

Bắc

Uông Bí

Lúa mùa đ nnh

Khá

3cm

 

6

Lạng Sơn

Lúa mùa đ nnh

Khá

3cm

 

7

Bắc Giang

Lúa mùa đ nnh

Khá

3cm

 

8

Trung du Bắc Bộ

Phú Hộ

chè ln búp i

TB

ẩm

 

 

9

Ba Vì

Chè  lớn  lá  tht  thnhất

TB

ẩm

 

10

Đồng bằng Sông Hồng

Hà Đông

Lúa mùa đẻ nhánh

TB

TB

 

11

 

Hoài Đc

Lúa mùa đẻ nhánh

TB

16cm

 

12

Cam ra lá mới

Kém

Quá m

 

13

Hưng Yên

Lúa mùa đẻ nhánh

Khá

4cm

 

14

Nam Định

Lúa mùa mọc dóng

Khá

11cm

 

15

Ninh Bình

Lúa mùa đẻ nhánh

TB

4cm

 

16

Hải Dương

Lùa mùa bén rễ hi

xanh

TB

4cm

 

17

Thái Bình

Lúa mùa đẻ nhánh

Khá

4cm

 

18

Bắc Trung Bộ

Yên Định

Lạc  nở  hoa,   tht

thứ 3

TB

TB

 

19

Đậu tương ra nụ, n

hoa

TB

TB

 

20

Thanh Hoá

Lúa mùa cy

TB

3cm

 

21

Qunh Lưu

Lúa hè thu đẻ nhánh

TB

10cm

 

22

Đô Lương

Lúa hè thu đẻ nhánh

TB

3cm

 

23

Trung Trung Bộ

Huế

Lúa hè thu đẻ nhánh

TB

 

 

24

Nam

Tuy Hoà

Lúa hè thu mọc dóng

Khá

4cm

 

Chi tiết tại: drive.google.com/file/d/13K52KfoNF3qg2aYY1qm4vrV3yCAmCZqd/view