CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 6 năm 2018 (28-08-2018)

 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯỢNG ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG THÁNG VI/2018

 

 

 

STT

 

Các vùng sinh thái  ng

nghiệp

 

 

Trạm

 

Các giai đoạn phát triển của cây trồng

Trạng thái sinh trưởng của cây trồng

 

Độ ẩm đất

1

Tây Bắc, Việt Bc

Mộc Châu

C ln

K

Ẩm

2

Điện Biên

Lúa mùa mc mầm

Kém

3cm

 

3

 

Văn Chấn

Lúa mùa bén rđến đnhánh

TB

 

3 cm

4

Đông Bắc

Uông Bí

Lúa mùa mc mầm

K

3cm

5

Trung du Bắc Bộ

Phú H

Chè lớn

TB

Ẩm

6

Ba Vì

Chè lớn lá thật th nhất

TB

m TB

7

Đồng bằng sông Hồng

Hà Đông

Lúa mùa lá thứ 3

TB

3cm

8

Hoài Đức

Ngô chín hoàn toàn

 

 

Thu hoạch lúa xuân

 

 

Thu hoạch đậu tương

 

 

Lạc của già

TB, K

quá ẩm

9

Hải Dương

Lúa mùa lá thứ 3

K

3 cm

10

Hưng Yên

Thu hoch lúa xuân

 

 

11

Nam Đnh

Lúa mùa lá thứ 3

TB

ẩm

12

Ninh Bình

Cấy lúa mùa

TB

quá ẩm

13

 

 

 

 

Bắc

 

Trung B

Yên Đnh

Thu hoch lc đông xn

 

 

14

Thanh H

Lúa mùa lá th 5

K

3cm

15

Qunh Lưu

Lúa hè thu mc ng

TB

4cm

16

Đô Lương

Lúa hè thu đ nhánh

TB

3 cm

17

Tây Nguyên

Eakmat

Cà phê hình thành quả

Tt

m

18

Nam B

Trà Nóc

Lúa thu lá thứ 3

K

Ẩm

19

 

Xuân Lộc

Cà phê hình thành quả

TB

Ẩm

Chi tiết tại: drive.google.com/file/d/1X96euOhnpvdUjSljaMwmZB65598eBBcJ/view