CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 4 năm 2018 (22-06-2018)

  ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯỢNG ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG THÁNG IV/2018

 

 

 

Số

TT

Các vùng sinh thái nông nghiệp

 

 

Trạm

 

Các giai đoạn phát triển

của cây trồng

 

Trạng  thái sinh trưởng của cây trồng

 

 

Độ ẩm đất

 

Tác động của thiên tai, sâu bệnh

1

 

Tây Bắc, Vit Bắc

Lạng Sơn

Lúa đông xuân cấy

Kém

3cm

 

2

Mộc Châu

Chè lớn ny chồi

K

TB

 

3

Điện Biên

Lúa đông xuân tr bông

TB

3cm

 

4

Văn Chấn

Lúa đông xuân mc dóng

TB

3cm

 

5

Tuyên Quang

Lúa đông xuân mc dóng

TB

ẩm

 

6

 

Đông Bắc

Uông Bí

Lúa đông xuân tr bông

K

3cm

 

7

Lạng Sơn

Ngô lá th 7

K

TĐ k

 

8

Bắc Giang

Lúa đông xuân mc dóng

K

3cm

 

9

 

Trung du

Bắc B

Phú H

Chè lớn búp hái

TB

TB

 

10

Ba Vì

Chè lớn ny chồi

TB

TĐ k

 

11

 

Đồng bằng sông Hồng

Hà Đông

Lúa đông xuân mc dóng

TB

3cm

 

12

 

Hoài Đức

Lúa đông xuân mc dóng

TB

Ẩm

 

12

Cam nở hoa

TB

TĐ k

 

13

 

 

Lạc nở hoa

TB

TĐ k

 

14

Đậu tương nở hoa

K

TĐ k

 

15

Hải Dương

Lúa đông xuân mc dóng

K

3cm

 

16

Hưng Yên

Lúa đông xuân mc dóng

K

3cm

 

17

Nam Đnh

Lúa đông xn mc ng

K

4cm

 

18

Ninh Bình

Lúa đông xuân mọc dóng

TB

3cm

 

19

Thái nh

Lúa đông xuân mọc dóng

K

3cm

 

20

 

 

Bắc

Trung B

 

Yên Định

Lạc hình thành củ

Kém

Ẩm

 

21

Đậu tương ra qu

TB

TB

 

22

Thanh H

Lúa đông xuân mc dóng

K

3cm

 

23

Qunh Lưu

Lúa đông xuân mc dóng

TB

4cm

 

24

Đô Lương

Lúa đông xuân mc dóng

TB

3cm

 

 

25

Trung

Trung B

 

Huế

 

Lúa đông xuân chắc xanh

 

TB

 

TB

 

26

 

Nam

Trung B

Tuy H

Chuyển v

 

 

 

27

An Nhơn

Chuyn v

 

 

 

 

28

Tây

Nguyên

 

Eakmat

 

Cà phê qu chín

 

Tốt

 

TB

 

29

 

Nam B

Xuân Lộc

Cà phê hình tnh qu

TB

Ẩm

 

30

Trà Nóc

Lúa xuân đ nhánh

TB

TB

 

31

Mỹ Tho

Lúa đông xuân thu hoạch

 

 

 


Chi tiết tại :drive.google.com/file/d/1LPk456HqnFH2PzCzFeRQSgRPGGpmfAUf/view