CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 3 năm 2018 (22-06-2018)

  ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯỢNG ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG THÁNG III/2018

 

 

Số

TT

Các vùng sinh thái nông nghiệp

Trạm

Các giai đoạn phát riển

của cây trồng

Trạngthái sinh trưởng của cây trồng

Độ ẩm đất

Tác động của thiên tai, sâu bệnh

1

Tây Bắc, Việt Bc

Mộc Châu

Chè lớn búp hái

K

TB

 

2

Điện Biên

Lúa đông xuân mọc dóng

TB

3cm

 

3

Văn Chấn

Lúa đông xuân đẻ nhánh

TB

3cm

 

4

Tuyên Quang

Lúa đông xuân đẻ nhánh

TB

Ẩm

 

5

Đông Bắc

Uông Bí

Lúa đông xuân đẻ nhánh

Khá

3cm

 

6

 

Lạng Sơn

Ngô mọc mầm

TB

TB

 

7

Lúa đông xuân mọc mầm

TB

Quá ẩm

 

8

Bắc Giang

Lúa đông xuân đẻ nhánh

Khá

3cm

 

9

Trung du

Bắc B

Phú Hộ

Chè lớn lá thật thứ nhất

TB

Ẩm

 

10

Ba Vì

Chè lớn búp hái

TB

TB

 

11

Đồng bằng sông Hồng

Hà Đông

Lúa đông xuân đẻ nhánh

TB

3cm

 

13

Hoài Đức

Lạc lá thật thứ 3

TB

Ẩm

 

15

Lúa đông xuân bén rễ hồi

 

xanh

TB

3cm

 

16

Đậu tương mọc mầm

Kém

TĐ khô

 

17

Hải Dương

Lúa đông xuân đẻ nhánh

Khá

4cm

 

18

Hưng Yên

Lúa đông xuân bén rễ hồi

 

xanh

Khá

Ẩm

 

19

Nam Định

Lúa đông xuân đẻ nhánh

Khá

4cm

 

20

Ninh Bình

Lúa đông xuân đẻ nhánh

TB

3cm

 

21

Thái Bình

Lúa đông xuân đẻ nhánh

Khá

3cm

 

22

Bắc

Trung B

Yên Định

Lạc nở hoa

TB

TB

 

23

Đậu tương ra quả, nở hoa

TB

TB

 

24

Thanh Hoá

Lúa đông xuân đẻ nhánh

TB

3cm

 

25

Quỳnh Lưu

Lúa đông xuân đẻ nhánh

TB

4cm

 

26

Đô Lương

Lúa đông xuân đẻ nhánh

TB

3cm

 

27

Trung Trung B

Huế

Lúa đông xuân mọc dóng

TB

3cm

 

28

Nam

Trung B

Tuy Hoà

Lúa đông xuân chín hoàn toàn

Khá

3cm

 

29

 

An Nhơn

Lúa đông xuân chín hoàn toàn

toàn

Khá

3cm

 

30

Tây

Nguyên

Eakmat

Cà phê nở hoa

Tốt

Ẩm

 

31

Nam B

Xuân Lộc

Cà phê hình thành quả

TB

Quá ẩm

 

32

Trà Nóc

Lúa đông xuân thu hoạch

 

 

 

33

Mỹ Tho

Lúa đông xuân ngậm sữa

TB

3cm

 

34

 

Bạc Liêu

Chuyển vụ

 

 

 

 

 

Chi tiết tại đây: drive.google.com/file/d/0B3_oWsZp6arTbHozNTlzY1pLQms/view