CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 2 năm 2018 (22-06-2018)

  ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯỢNG ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG THÁNG II/2018

 

 

 

 

 

Số

TT

 

Các vùng sinh thái nông nghiệp

 

 

 

 

 

Trm

 

 

 

Các giai đoạn phát triển

của cây trồng

 

 

Trạng  thái

sinh trưng của cây trồng

 

 

 

Độ ẩm đất

 

 

Tác động của thiên tai, sâu bệnh

 

1

 

 

 

Tây Bắc, Việt Bắc

 

Mộc Châu

 

Chè lớn lá tht th nhất

 

Kém

 

Rất khô

 

 

2

 

Điện Biên

 

Lúa chm đ nhánh

 

TB

 

3cm

 

 

3

 

Văn Chấn

 

Lúa chm đ nhánh

 

TB

 

3cm

 

 

4

 

Tuyên Quang

 

Lúa chm bén r hồi xanh

 

TB

 

Quá

ẩm

 

 

5

 

 

Đông

Bắc

 

Uông

 

 

 

 

 

5

 

Lạng Sơn

 

 

 

 

 

6

 

Bắc Giang

 

 

 

 

 

7

 

Trung du Bắc Bộ

 

Phú Hộ

 

chè ln

 

 

ẩm

 

 

8

 

Ba

 

Chè lớn lá tht th nhất

 

TB

 

TB

 

 

9

 

 

 

 

 

Đồng bằng Sông Hồng

 

Đông

 

Lúa xuân cy

 

TB

 

3cm

 

 

10

 

Hoài Đc

 

 

 

 

 

11

 

Hưng Yên

 

Lúa xuân mọc mm

 

Khá

 

Quá m

 

 

12

 

Nam Định

 

Lúa   chiê bén   rễ   hồi

xanh

 

Khá

 

4cm

 

 

13

 

Ninh Bình

 

Lúa xuân cy

 

TB

 

3cm

 

 

14

 

Thái Bình

 

Lúa xuân cy

 

Khá

 

3cm

 

 

15

 

 

 

 

Bắc Trung Bộ

 

 

Yên Định

 

Lạc lá thật thứ ba

 

TB

 

TB

 

 

16

 

Đậu tương lá kép thứ ba

 

TB

 

TB

 

 

17

 

Thanh Hoá

 

Lúa chiêm đẻ nhánh

 

TB

 

3cm

 

 

18

 

Qunh Lưu

 

Lúa chiêm đẻ nhánh

 

TB

 

3cm

 

 

19

 

Đô Lương

 

Lúa xuân đẻ nhánh

 

TB

 

3cm

 

 

 

20

 

Trung Trung Bộ

 

 

Huế

 

 

Lúa xuân đẻ nhánh

 

 

TB

 

 

4cm

 

 

21

 

Nam Trung Bộ

 

Tuy Hoà

 

Lúa xuân mọc dóng

 

Khá

 

3cm

 

 

22

 

An Nhơn

 

Lúa xuân chc xanh

 

Khá

 

3cm

 

 

23

 

Tây

Nguyên

 

Eakmat

 

Cà phê ra n

 

Tốt

 

TB

 

 

24

 

 

 

 

Nam Bộ

 

Xuân Lộc

 

Cà phê n hoa

 

TB

 

ẩm

 

 

25

 

Trà Nóc

 

Chuyển vụ

 

TB

 

3cm

 

 

26

 

M Tho

 

Lúa mùa đẻ nhánh

 

TB

 

3cm

 

 

27

 

Bạc Liêu

 

Chuyển vụ

 

 

 

 Chi tiết tại đây:drive.google.com/file/d/1lAnlaNEcUtGoqALu_lC7JEmweERs2Swh/view