Hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới năm 2018

 Hiện tượng nắng nóng năm 2018

 Lũ quét, sạt lở đất năm 2018

 Diễn biến của các đợt không khí lạnh năm 2018 ảnh hưởng đến Việt Nam

 Thông báo khí hậu tháng 7 năm 2019